Beskrivning

Skogsstyrelsen är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter som ansvarar för officiell statistik. Inom systemet med officiell statistik ansvarar Skogsstyrelsen för de tre statistikområdena produktion i skogsbruket, sysselsättning i skogsbruket och miljö och sociala frågor i skogsbruket. Statistikverksamheten bedrivs på enheten för statistik och datainsamling. Enheten producerar även statistik utanför det officiella statistiksystemet. På enheten finns 16 medarbetare som är spridda på 10 olika orter i landet. Samarbete sker normalt via videosamtal.

Datainsamling till statistikproduktion sker genom att Skogsstyrelsen genomför inventeringar i fält, med hjälp av fjärranalys, via enkäter eller administrativa register. Via inventeringarna följer vi upp den hänsyn som tas vid skogliga åtgärder till biologisk mångfald, mark-, vatten- och kulturmiljövärden. Vi följer även upp föryngringarnas kvalitet och skogsbrukets frivilliga avsättningar. Inventeringarna genomförs av personal från Skogsstyrelsens distriktsorganisation.

Regeringen har förstärkt arbetet med att övervaka, förebygga och bekämpa skogsskador genom särskilda uppdrag till Skogsstyrelsen och SLU och genom att förstärka myndigheternas anslag inom det här området. Skogsstyrelsen bedriver särskilda insatser kring granbarkborre, almsjuka, betesskador, och multiskadade ungskogar.   

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna och leda utvecklingen av Skogsstyrelsens datainsamling kring skogsskador. Hit hör att samordna och utveckla de inventeringar av skogsskador och skadegörare som Skogsstyrelsen genomför i egen regi och att beställa inventeringar från andra aktörer, framför allt SLU. Skogsstyrelsen beställer inventeringar från Riksskogstaxeringen på SLU i form av så kallade Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS). Utvecklingsarbetet genomförs tillsammans med metodstatistiker, fjärranalysexperter, ämnesspecialister och några av våra övriga inventeringsledare.

Skogsstyrelsen bedriver för närvarande projektet Geodata för skogsskador. Projektet utvecklar geodata och tekniska stöd för att öka samhällets förmåga att förebygga, övervaka, upptäcka, motverka och dokumentera skogsskador. Projektet är ett paraply för teknisk utveckling på Skogsstyrelsen när det gäller skogsskador och kommer pågå till och med 2022. Inom projektet nyttjas landsomfattande fjärranalysdata och i flera fall maskininlärning för att ta fram geodata som kan användas för att identifiera och motverka skador. Ett bra exempel på detta är de riskindexkartor för skador av granbarkborre som projektet tagit fram. Du deltar i projektets arbete och verkar eventuellt som projektledare.

Kvalifikationer

Du har skoglig eller biologisk universitets- eller högskoleexamen och i din examen finns kurser i statistik. Erfarenhet av projektledning, skoglig inventeringsverksamhet, speciellt av skogsskador, är meriterande liksom erfarenhet av att nyttja andra informationskällor för datainsamling, såsom satellitbilder, drönarbilder med mera. För tjänsten värderar vi personliga egenskaper högt. I arbetet behöver du ha en god samarbetsförmåga samt vara noggrann och analytisk. För att stödja inventeringsverksamheten på ett bra sätt behöver du ha en god serviceförmåga. För att förmedla inventeringsinstruktioner och resultat behöver du vara bra på att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav, andra språkkunskaper är meriterande.

Villkor

Tillträde snarast.

Stationeringsort: Jönköping, Göteborg, Karlstad, Uppsala, Stockholm, Gävle eller Umeå. Även stationering på något av Skogsstyrelsens övriga kontor kan vara möjligt.

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se. Inför denna rekrytering använder vi urvalstester.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ospecificerad arbetsort
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer 2021/58
Kontakt
  • Svante Claesson, 036-35 93 68
  • Cecilia Ulfhielm , 026-23 51 04
  • Alice Högström , 0560-68 99 59
Facklig företrädare
  • SACO-S Anja Lomander , 033-48 25 26
  • ST Magnus Fürst , 0560-68 99 46
Publicerat 2021-04-16
Sista ansökningsdag 2021-05-16

Tillbaka till lediga jobb