Logotyp för Skogsstyrelsen

Ansök till Examensarbete inom skogliga områden


1. Vilken nivå av examensarbete är aktuell? *

  •  Högskoleexamen (A eller B-uppsats)
  •  Kandidatexamen (C-uppsats)
  •  Magisterexamen (D-uppsats)
  •  Masterexamen (D-uppsats)
  •  Annan

2. Vid vilken skola/lärosäte studerar du? *

0 / 200

3. Namn på utbildning? *

0 / 200

4. Namn på handledare och examinator vid skolan/lärosätet? *

0 / 200

5. Vilket ämne avser du skriva ditt arbete gällande? Vad avser du ha för problembeskrivning eller frågeställningar? *

0 / 500

6. Beskriv hur din plan för genomförande ser ut, gärna med tidsintervaller: *

0 / 500
Accepterade filtyper: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max filstorlek: 40MB
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner