Beskrivning

Skogsavdelningens enheter arbetar med utredningar, utveckling och uppföljning av kärnprocesserna, extern expertmedverkan, stöd till handläggare på distrikt och egen handläggning.

Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd har ansvar för kärnprocesserna områdesskydd och ekonomiska stöd. Processen områdesskydd hanterar bland annat bildande och förvaltning av biotopskyddsområden och naturvårdsavtal, vilket bidrar till bevarande av biologisk mångfald och andra miljövärden. Processen ekonomiska stöd hanterar ekonomiskt stöd till olika åtgärder i skogen, kompetensutveckling och rådgivning. Dessutom kan tillfälliga stöd hanteras i processen.

Enhetens ansvar är bland annat att utforma dessa processer så att de fungerar effektivt, kvalitetssäkrat och i förhållande till andra processer samt i linje med Skogsstyrelsens verksamhetsstrategi. Det ingår också att ta fram underlag till uppföljningen och bistå i planeringsarbetet. Enheten ansvarar dessutom för genomförande av handläggningen inom flera ekonomiska stöd.

Vid enheten arbetar för närvarande cirka 25 medarbetare spridda över hela landet.

Arbetsuppgifter

I din funktion som enhetschef leder du enhetens arbete med ansvar för dess verksamhet, ekonomi och personal. Det innebär ledning av stödansvariga, specialister, processförvaltare och gruppchef för handläggare inom vissa ekonomiska stöd.

Du ingår i Skogsavdelningens ledningsgrupp och förväntas bidra till att bära Skogsstyrelsens samlade inriktning internt och externt. I dina uppgifter ingår också att vara processansvarig. Det innebär ett ansvar för att arbeta med enhetens processers utformning och lämna underlag till styrning av genomförandet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och ledarerfarenhet. Du har ett genuint intresse av att arbeta som ledare. Det kännetecknas av en vilja att skapa ett aktivt medarbetarskap genom att inspirera och motivera, men även visa omsorg och skapa en hållbar arbetssituation för dina medarbetare bland annat genom att hjälpa till att prioritera bland arbetsuppgifter. Du vill ge dina medarbetare goda förutsättningar att växa och utveckla sin fulla kapacitet. Du har förmåga att leda på distans och är van att använda digitala verktyg.

Inom staten arbetar vi på medborgarnas uppdrag, därför ska du vara väl förtrogen och bekväm med rollen som statsanställd.

På Skogsstyrelsen genomför vi just nu en satsning på jämställdhetsintegrering. Därför fäster vi vikt vid att du är förtrogen med frågan.

Du har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du ska kunna sätta dig in i skogliga frågor inom enhetens verksamhetsområden och se hur dessa tillsammans med andra processer sammantaget bidrar till politikens genomförande.

Du ska ha kunskap och erfarenhet av arbete i ledande befattning, i form av exempelvis chefsuppdrag eller kvalificerad projektledning. Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och verksamhetskännedom samt kunskaper inom det skogliga området. Erfarenhet inom Skogsstyrelsen eller annan statlig förvaltning är meriterande. Du har god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ledaregenskaper.

Villkor

Skogsstyrelsen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden (upp till 5 år med möjlighet till förlängning). I grunden finns en tillsvidareanställning som handläggare inom Skogsstyrelsen.

Stationering på något av Skogsstyrelsens kontor.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ospecificerad arbetsort
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer 2023/1
Kontakt
  • Göran Rune, avdelningschef, 0270-429824
  • Johan Eriksson, biträdande avdelningschef, 0920-238220
Facklig företrädare
  • Magnus Fürst, ST, 0560-689946
  • Sofia Österdahl, Saco-S, 0250-595105
Publicerat 2023-01-12
Sista ansökningsdag 2023-02-02

Tillbaka till lediga jobb