Genom att utföra ditt examensarbete för Skogsstyrelsen får du en möjlighet att fördjupa dina kunskaper och få referenser inför din etablering på arbetsmarknaden. Från Skogsstyrelsens sida ser vi examensarbeten som ett ömsesidigt utbyte där vi får aktuella frågor belysta eller utredda.

Alla studenter som beviljas att utföra examensarbete hos oss tilldelas en utsedd kontaktperson. Godkända examensarbeten publiceras på Skogsstyrelsens hemsida.

Du kommer att få besvara ett antal frågor i din intresseanmälan för examensarbete, där följande ingår:

  • Ämne, problembeskrivning eller frågeställningar
  • Plan med tidsintervall för genomförande
  • Handledare och examinator på aktuellt lärosäte

För vi ska kunna behandla en ansökan om examensarbete behöver vi spara och behandla de personuppgifter som anges i ansökan. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Vi bevarar dina personuppgifter under examensarbetets genomförande, därefter gallras uppgifterna.

Notera att om du ansöker mellan mars och maj avser din ansökan innevarande års hösttermin. Skickar du in din ansökan mellan september och november avser den nästkommande års vårtermin. 

 

Udostępnij


Aplikuj

Wróć do ofert pracy