Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.

Beskrivning

Skogsstyrelsen arbetar sedan ett par år med det omfattande projektet att ordna och förteckna myndighetens äldre arkiv och behöver under en period utöka det befintliga teamet med ytterligare en arkivarie.

Dessa äldre arkiv utgör delar av landets samlade skogshistoria under hela 1900-talet. Materialet omfattar såväl dokument som kartmaterial, film, bilder, ljud och datamedia.

Arbetsuppgifter

Som arkivarie kommer du ingå i ett team om sex personer. Du kommer huvudsakligen att arbeta med att ordna och förteckna arkiv. Du kommer också att ägna dig åt visst utredningsarbete, eftersom arkivbildningen är komplex och gallringsföreskrifterna inte är kompletta.

Arbetet ställer stora krav på självständighet och förmåga att planera arbetet tillsammans med Skogsstyrelsens arkivarier och övriga i arbetsgruppen. Arbetet innehåller löpande kontakter och samarbete med olika verksamheter inom och utom myndigheten.

Kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning vari ingår minst 60 hp/40p arkivvetenskap eller kunskaper förvärvat på annat sätt som myndigheten bedömer likvärdiga.

Du har goda kunskaper inom gällande regelverk. Du behärskar svenska väl i tal och skrift.

Du har goda IT-kunskaper.

Tidigare erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv och att vidta gallringsutredningar avseende elektroniskt material är meriterande.

Som person har du mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är intresserad av att utvecklas inom ditt ansvarsområde och att bidra till utveckling av verksamheten både i det korta och långa perspektivet. Vidare är du strukturerad och noggrann och har förmåga att fatta beslut när så krävs. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.

Anställning

Visstidsanställning med tillträde snarast och fram till 2020-12-31.

Kontakt

Mer information lämnas av verksarkivarie Gunilla Strömberg tfn 036-35 94 18 eller chef för Serviceenheten Torgny Andersson tfn 036 -35 93 50. Fackliga företrädare inom Skogsstyrelsen är för Saco-S Cecilia Persson tfn 0951-26684 och för ST Magnus Fürst tfn 0560-68 99 46.

Välkommen med din ansökan med meritförteckning/CV senast 2020-03-15 via länken.

Följ oss gärna på Instagram, Facebook eller Twitter.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2020/12
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Zurück zu Stellenangeboten